KIKITRANS, 42 rue Picard, 1080 Bruxelles

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

KIKITRANS B.V. / S.R.L. se angajează să prelucreze datele clienților în conformitate cu legislația aplicabilă privind prelucrarea datelor cu caracter personal și în special Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27/4/2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date, mai bine cunoscută în conformitate cu GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor).
Mai jos puteți citi cum colectăm, stocăm și utilizăm datele dumneavoastră. Datele personale înseamnă date care vă identifică sau care pot fi folosite pentru a vă identifica.
Cine este responsabil pentru date?
KIKITRANS B.V. / S.R.L. este responsabil pentru date. Sediul social este situat pe rue Picard 42, 1080 Bruxelles. Numărul companiei este BE 0461 389 012.
Cum colectează KIKITRANS B.V. / S.R.L. date personale?
KIKITRANS B.V. / S.R.L. colectează doar datele pe care ni le furnizați singur. Mai precis, aceste date ne permit să comunicăm cu dvs., să urmărim ofertele și comenzile dvs., să vă întocmim documentul vehiculului și să vă oferim informații despre acest lucru.
Ce date colectează și prelucrează KIKITRANS BVBA?
KIKITRANS B.V. / S.R.L. colectează numai date personale necesare procesării comenzilor și/sau ofertelor dumneavoastră.
Mai precis, aceasta se referă la: Numele dumneavoastră Datele dumneavoastră de contact (adresă, adresa de e-mail, număr de telefon) Informații legate de vehiculul dumneavoastră
Când KIKITRANS B.V. / S.R.L. prelucrează datele personale?
Datele sunt prelucrate în momentul în care ni le furnizați și, prin urmare, ne dați permisiunea de a face acest lucru, precum și atunci când prelucrarea este necesară pentru a urmări o comandă sau o ofertă, de exemplu pentru a vă putea întocmi cererea de înregistrare.
Cum tratează KIKITRANS B.V. / S.R.L. datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele sunt utilizate numai în funcție de procesarea comenzilor și a cotațiilor. Datele sunt întotdeauna tratate confidențial și niciodată făcute publice. Anumite date sunt folosite pentru a compila statistici anonime pentru raportul anual și site-ul web.
Anumite informații sunt furnizate companiei de la care KIKITRANS BVBA achiziționează produsul dumneavoastră de asigurare. Acest lucru este necesar pentru a vă întocmi polița de asigurare. Datele dumneavoastră vor fi transferate către FPS Mobility și Fondul Comun de Garantare Auto (Veridass). Suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau este necesar să putem emite produsul dumneavoastră de asigurare.
Cum stochează KIKITRANS B.V. / S.R.L. datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele personale sunt stocate într-un mod sigur. Acestea sunt protejate împotriva accesului neautorizat, utilizării ilegale, pierderii accidentale, deteriorării sau distrugerii. KIKITRANS BVBA a luat diverse măsuri în acest sens și aplică anumite tehnici precum protecția prin parolă pentru a proteja datele și sistemele în care sunt stocate. Măsurile de siguranță sunt întotdeauna monitorizate și, dacă este necesar, ajustate.
În niciun caz KIKITRANS B.V. / S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea incorectă sau ilegală a datelor cu caracter personal de către o terță parte. Trebuie să respectați în permanență regulile de siguranță. Prin urmare, sunteți singurul responsabil pentru utilizarea computerului dumneavoastră, adresa IP și datele dumneavoastră de identificare, precum și confidențialitatea acestora, făcută de pe site-ul web.
Cât timp KIKITRANS B.V. / S.R.L. stochează datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dvs. de client vor fi păstrate timp de 7 ani, deoarece servesc pentru documentele noastre contabile, a căror perioadă legală de păstrare este de 7 ani.
Puteți consulta datele și le puteți modifica?
Aveți dreptul de a solicita ca toate datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră să fie modificate, corectate sau șterse. De asemenea, puteți limita, respinge sau vă opune prelucrării datelor.
Sunt informațiile dumneavoastră personale inexacte sau incomplete?
Apoi, corectați sau îndepărtați-le.
Pentru a face acest lucru, vă rugăm să contactați:

KIKITRANS B.V. / S.R.L.
Rue Picard 42 1080 Bruxelles
Tel. +322 428 50 55
info@kikitrans.be

Ce poți face dacă ai o plângere?
Dacă aveți reclamații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarea adresă:

KIKITRANS B.V. / S.R.L.
Rue Picard 42 1080 Bruxelles
Tel. +322 428 50 55
info@kikitrans.be

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, Autoritatea pentru Protecția Datelor, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, prin e-mail la contact@apd-gba.be sau prin telefon la 02/274.48.00. Site: www.dataprotectionauthority.be